MAČVAN DEMANTUJE OSTOJU: Ne postoji nikakvo dugovanje

Advokat bivšeg košarkaša Partizana Milana Mačvana, Ivan Milosavljević, demantovao je izjavu predsednika Partizana, Ostoje Mijailovića, koji je rekao kako igrač duguje klubu 30.000 evra.

Mijailović je 10. februara istakao da je prema presudi Međunarodnog suda u Lozani Mačvan dužan Partizanu 30.000 evra.

 


Mačvan se sada zatim preko svog advokata oglasio, negirajući te informacije.

Saopštenje prenosimo u celosti.

„U skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima („Sl.glasnik RS“ br.92/2023), u svojstvu punomoćnika Milana Mačvana, bivšeg igrača KK Partizan i košasrkaške reprezentacije Srbije, ovim putem želim da demantujem navode koje je izneo g.Ostoja Mijailović, predsednik KK Partizan u svom obraćanju javnosti i koji su objavljeni na Vašim portalima, govoreći o sporu koji je pred Stalnom sportskom arbitražom Olimpijskog komiteta Srbije odnosno Sportskim sudom u Lozani vođen između Milana Mačvana i KK Partizan.

U cilju istinitog informisanja sportske javnosti koja bi iz saopštenja g. Mijailovića mogla izvući potpuno pogrešne zaključke, nužno je istaći da je zajednički stav kako Stalne sportske arbitraže pri Olimpijskom komitetu Srbije tako i Sportskog suda u Lozani da je KK Partizan iskljucivo odgovoran za neispunjenje svih finansijskih obaveza prema Milanu Mačvanu. Sporu je prethodilo zaključenje Sporazuma o izmirenju duga iz 2018. godine kojim se Milan Mačvan odrekao na desetine hiljada evra u korist kluba želeći da na taj način pokaže svoju najiskreniju pripadnost i ljubav prema KK Partizan. Za uzvrat, želeo je da od kluba dobije garancije da će u skladu sa dinamikom isplate koju je odredio KK Partizan, biti isplaćene obaveze koje klub prema njemu ima. Na žalost, KK Partizan nije ispoštovao svoje obaveze niti plan otplate duga koji je sam opredelio pa je Milan Mačvan bio prinuđen da se obrati nadležnoj Stalnoj sportskoj arbitraži pri Olimpijskom komitetu Srbije.

I pored neverovatnih pritisaka na ovo telo, prilično čudnog negiranja KK Partizan da dug prema Milanu Mačvanu uopšte postoji, premda je klub potpisao sporazum o visini duga i načinu njegove otplate, potom neprimerenim opstrukcijama arbitražnog postupka, došlo je do odluke kojom je utvrđena odgovornost i obaveza KK Partizan da Milanu Mačvanu isplati dugovani iznos. Ova odluka se mogla pobijati pred nadležnim sudskim instancama Republike Srbije ali KK Partizan to nije činio pa je na osnovu pravnosnažne i izvrsne odluke Stalne sportske arbitraže, Milan Mačvan svoje potraživanje naplatio. Nakon toga, KK Partizan se obrato Sportskom sudu u Lozani (CAS) ali je i u tom postupku utvrđena obaveza KK Partizan da Milanu Mačvanu isplati glavni dug, kamatu i troškove postupka i utvrdio odgovornost za neispunjenje obaveza. Dakle, neistinita je tvrdnja da je ovaj sud utvrdio da je KK Partizan u pravu i da je klub dobio spor i da nema nikakve obaveze prema Milanu Mačvanu kako se to navodi u obraćanju g. Mijailovića.

 


Utisak je da je ovo obraćanje imalo za cilj da diskredituje Milana Mačvana kao javnu ličnost, uzornog sportistu koji iskreno i odano voli svoj klub KK Partizan i da izazove stvaranje animoziteta među prijateljima i navijačima kluba prema njemu. Istovremeno želim da pozovem rukovodstvo KK Partizan da po osnovu ranije potpisanih ugovora o profesionalnom angažovanju igrača i na sve isplate koje su Milanu Mačvanu izvršene, obračuna i plati odgovarajuće poreze i doprinose u korist nadležnih fondova RS jer samo na taj način međusobni odnosi kluba i bivšeg igrača mogu biti dovedeni u okvire zakonitog poslovanja“, navodi se u pismu advokata Milana Mačvana.

Be the first to comment on "MAČVAN DEMANTUJE OSTOJU: Ne postoji nikakvo dugovanje"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*